lørdag 3. oktober 2015

Kort om norsk dekning av Latin-Amerika - kommentar til debatt på NRK ytring mellom LAG og NRK

For en uke siden klaget Latin-Amerikagruppene via NRK Ytring på lite dekning av regionen i norske medier spesielt med tanke på de mange store nyhetssakene der borte fra som særlig vi som er opptatt av Latin-Amerika får med oss. Som Latin-Amerika-interessert er det vanskelig å være uenig med LAG om at dekningen av regionen virker liten sammenliknet med andre regioner. Det er det for øvrig sikkert mange gode (og dårlige) forklaringer på, men som sagt, det føles lite og tynt. Utenrikssjef Knut Magnus Berge svarer godt på vegne av NRK i en kronikk noen dager senere og viser at NRK faktisk ikke har så lite dekning av regionen som det kan synes som i kronikken fra LAG. Slik sett kan det se ut som NRK har sitt på det rene (selv om jeg tidligere har klaget på kvaliteten i noe av det som slippes til).

Noen raske søk i Retriever/Atekst derimot gir LAG rett i sine påstander. Om vi går utover NRK på nett, radio og TV så er det liten dekning av regionen. Jeg søkte på "Latin-Amerika" i Retriever/Atekst for nyhetssaker på norsk de siste 90 dager og fikk 499 treff. Et slikt søk er selvfølgelig ikke perfekt, mye går under radaren her, men i denne omgang er ikke det så farlig. Et søk på "Afrika" for de siste 90 dager for nyhetssaker på norsk ga 7099 treff. Det er 14 ganger mer. Det er riktignok flere land i Afrika, men ikke 14 ganger så mange. LAG har derfor et poeng i at norske medier har relativt liten dekning av Latin-Amerika.

For en uke siden så jeg en kommentar på Facebook (fra en venn av en venn) om at norske medier hadde ignorert dommen mot opposisjonspolitiker Leopoldo López i Venezuela. Saken har vært stor i USA, Spania og store deler av Latin-Amerika, samt blitt tatt opp av Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner. Mange uttrykker sin bekymring for det som skjer i Venezuela. For å sjekke påstanden søkte jeg forrige helg i Retriever/Atekst med ordene "Leopoldo Lopez" de siste 14 dagene (siden dommen mot Lopez) i norske nyhetssaker. Jeg fikk 4 treff. To var "nyheter over natten" på NRK.no på ca. 2-3 linjer, en var en NTB-sak og en var samme NTB-sak i Aftenposten. Deretter søkte jeg i Retriever/Atekst for de samme 14 dagene på svenske nyhetssaker og fikk over 100 treff. (i dag gir samme søk siste 30 dager 7 treff på norsk i norske medier - deriblant en kronikk i Dagsavisen  og 109 treff i svenske medier). Dette er også tegn på at norske medier har relativt liten dekning av Latin-Amerika - denne gang i sammenlikning med svenske medier. LAG har derfor noen gode poenger i sin kronikk på NRK Ytring.

Så selv om NRK delvis kan renvaskes, så henger altså resten av de norske mediene igjen - dessverre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar