mandag 5. desember 2016

Hvor populær var Fidel? Og hvor demokratisk er Cuba?

Nå som Fidel Castro er død, så gjenoppsto kort debattene om Fidel Castro og Cuba. Helt eller despot? Frigjører eller diktator? Demokrati eller diktatur? SV politikeren Snorre Valen skrev på Twitter at "En tyrann er død" og fikk svar i Dagsavisen Nye meninger av SV-medlem Chihan Karakoc om at Fidel Castro var ingen tyrann. Bård Larsen fra Civita var raskt frampå i Aftenposten og mente at Fidel Castro nok ikke var en grei nok diktator, og fikk svar av Cuba-kjenner, forsker og forfatter Vegard Bye først på NRK radio søndag 27.11 i Ytring (der jeg selv deltok) og senere i Dag og Tid (2. desember), med beskjed om at Fidel var både frigjører og diktator.

Da Hugo Chávez døde av en fremdeles hittil ukjent sykdom på en fremdeles hittil ukjent dato tilbake i 2013, reagerte jeg på Eirik Volds hyllest av Chávez som en Latinamerikansk legende og korrigerte jeg hans meninger om at Chávez var oppfattet som en folkehelt i Latin-Amerika med litt empiri. Poenget mitt var at Chávez tross alt ikke var så populær. Det er nemlig en tendens blant norske Latin-Amerika-kjennere å overbevise det norske folk om at akkurat den politikeren en selv liker også er meget populær i Latin-Amerika. Ofte er disse heltene selv-proklamerte revolusjonære. Problemet er at store deler av Latin-Amerika i et norsk perspektiv er ganske så konservativt (om jeg kan tillate meg  å snakke med slike generaliteter). Derfor er revolusjonshelter ofte svært omstridte, og mer upopulære enn populære.

Men hva med Fidel Castro? Var han populær eller upopulær? Omstridt? Jeg bruker Latinobarómetro for å finne det ut. Latinobarómetro, basert i Chile, gjennomfører årlige meningsmålinger i alle latinamerikanske land (med unntak av Cuba - forstå det den som kan) om en rekke politiske, sosiale og økonomiske spørsmål. I en periode mellom 2005 og 2011 spurte de om politiske ledere.

Om vi tar året 2005, som var det siste hele året Fidel Castro var leder for Cuba (han tok permisjon mellom 2006 og 2008 pga. sjukdom før han gikk av som leder i 2008), så får vi følgende resultat basert på alle Latinamerikanske land utenom Cuba.
Respondentene blir bedt om å vurdere politiske ledere fra andre land på en skala som går fra 0 (very bad) til 10 (very good). Totalt i alle land scorer Fidel 4,36, altså noe under midtpunktet på 5. Ikke verst for en leder mange kaller en diktator, men likevel mer upopulær enn populær. Som vi vil se i neste figur var dette også året Fidel Castro var på sitt mest populære. Mest populær er han i Paraguay og Bolivia, to land som strengt tatt har hatt lite med Cuba å gjøre hvert fall i den aktuelle perioden. Lavest scorer han i land som Costa Rica og Panamá, to mellomamerikanske land som ikke var direkte med i noen av borgerkrigene på 1980- og -90-tallet.

Men sammenliknet med andre ledere målt i perioden 2005-2011 på samme spørsmål så scorer Fidel Castro ganske dårlig.Som kolonnene over viser scorer i 2005 Fidel Castro dårligst av alle relevante ledere (det var målinger på flere, men disse er mindre kjente i norsk kontekst og scoret uansett bedre enn Fidel Castro). George W. Bush var mer populær enn Fidel i 2005 (men ikke i 2008), Lula scorer høyest i alle år han er med i målingene (2005-2010), og til og med Hugo Chávez var mer populær. Mer overraskende er det nok at Colombias tidligere president, nå mest kjent som ihuga motstander av fredsavtalen i Colombia, er mye mer populær enn Fidel Castro. Fidel Castro får riktignok et oppsving i 2011, men det året er det få andre ledere å måle ham opp mot. Uansett, konklusjonen er at målt opp mot andre regionale ledere så var Fidel Castro den minst populære i perioden 2005-2011.

Hvor hatet og elsket var han? Den neste figuren oppsummerer kun svarene "Very bad" og "very good" i alle land i regionen i 2005, det året han faktisk var mest populær.Kolonnene viser at 20,4% mener han var "very bad", mens 10,8% mener han var "very good" når vi ser på gjennomsnittet i alle land. Nesten 1 av 2 mente han var very bad i Costa Rica og Panamá, og ca. 1/3 mente det samme i Nicaragua og El Salvador (to land som har gjennomgått borgerkriger). I det karibiske nabolandet Den dominikanske republikk sier 1/4 han var "very bad". I motsatt retning sier nesten 1/4 av i Paraguay han var "very good" som politisk leder, og litt over 1/5 mener det samme i vennskapslandet Venezuela, mens litt under 1/5 sa det samme i Honduras.

Vi vet mindre om hva Cubanerne selv mener, men en survey-undersøkelse utført i 2015 målte at 47% hadde et positivt inntrykk Raúl Castro og Fidel Castro (spurt separat - det er noe uklart fra artikkelen om Fidel hadde 44% eller 47% svar med positive inntrykk). Dette var langt dårligere enn Barack Obama som 80% av respondentene hadde et positivt inntrykk av. Hvorvidt denne målingen medfører riktighet, er vanskelig å si. Det er vanskelig i disse dager å måle folkemeningen i demokratier, trolig langt vanskeligere i diktatur.

Hva med Cuba? Er det demokratisk?


Latinobarómetro spurte om dette i 2010. På en skala fra 1 til 10, der 1 er minst demokratisk og 10 er mest demokratisk så fikk Cuba et regionalt gjennomsnitt på 3,5. Dette var ikke overraskende, lavest vurdering av alle land i regionen og USA. Det er dermed en relativt stor enighet i regionen om at Cuba ikke er et demokrati. Snittet til Latin-Amerika var 6,5 og Venezuela scorte 4,3 (når andre land vurderte det, og 7,1 når Venezuelanere vurderte spørsmålet). Cuba scorte dårligst i Chile og Panamá (2,8 og 2,7), og best i Guatemala og Nicaragua (4,5 og 4,6). Om man isolerer inn på hvor mange som mener Cuba er ikke-demokratisk (svarkategoriene 1 og 2, altså de to laveste), så mener 36% av respondentene i alle land at Cuba ikke er et demokrati. Interessant nok mener hele 55% av Venezuelanerne at Cuba ikke er demokratisk, mens kun 19% mener dette i El Salvador og Guatemala. I så måte har jeg mine ord i behold når jeg sa på NRK Ytring søndag 27. november at det trolig ble feiret i Caracas også (og ikke bare i Florida) da beskjeden om Fidels død kom.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar